Forretningsområde: Pukk og masser

Skolt Pukkverk AS produserer og leverer stensand, subus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra våre fire pukkverk Vestby Pukkverk, Råde Pukkverk, Moss Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk. Skolt Miljøpark AS' avdeling på Solli ved E6 i Råde kommune driver med mottak, viderefordeling eller varig lagring av overskuddsmasser. I tillegg består Skolt Pukkverk AS av Skolt Miljøpark, som tar i mot og gjenvinner ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein.

Besøk hjemmesiden til Skolt Pukkverk

Besøk hjemmesiden til Skolt Miljøpark