Jobb i Skolt

Vi er en attraktiv arbeidsplass og ønsker å tiltrekke oss kompetanse som kan bringe oss videre.

Skolt Holding-konsernets forretningsområder har bl.a. behov for gode fagfolk med bakgrunn fra forskjellige fagområder. Dersom du mener din kompetanse og ambisjoner kan bringe oss fremover er du velkommen til å sende oss en kortfattet åpen søknad på post@skolt.no

Søknaden vil bli behandlet konfidensielt.

Forøvrig vil utlyste stillinger til enhver tid vises under "ledige stillinger".