Forretningsområde: Eiendom

Skolt Eiendom har de siste årene solgt flere utleieeiendommer og øket porteføljen av utviklingstomter. P.t. inngår 2 eiendommer i vår utleieportefølje; Vålerveien 159 i Moss og Bjørnstad Entreprenørpark i Sarpsborg. Disse 2 eiendommene består av et samlet utleieareal på i overkant av 15.000 m2, og som er utleid til i alt 15 leietakere innenfor kontor, lager og lett industri. Skolt eier regulert næringseiendom for utvikling / bebyggelse i Moss Næringspark i Moss og Bjørnstad Entreprenørpark samt Kalnes Næringspark i Sarpsborg.

I tillegg til næringseiendom har Skolt to boligeiendommer som er under utvikling. Korsgata 42 i Sarpsborg og Bryggerifjellet i Fredrikstad.