Historie

Her er en en tidslinje med de viktigste hendelsene i historien til Skolt Holding AS.

1953 - Brødrene Skolt
Brødrene Skolt starter sin virksomhet med tømmer og trelast, gravemaskiner, bulldozere og lastebiler.

1963 - Moss Pukkverk
Allerede i 1966 ble pukkverket utvidet og modernisert. I den forbindelse ble den første bilbrovekten i landet montert her. Etter kort tid hadde pukkverket vokst til det største i Østfold.

1974 - Vestby Pukkverk
Kjøper Vestby Pukkverk

1976 - Sarpsborg Pukkverk
Kjøper Sarpsborg Pukkverk

1983 - Solgaard Skog
Brødrene kjøper 23 mål tomt på Solgård Skog i Moss og starter med det sin eiendomsvirksomhet. På tross av tøffe tider i eiendomsmarkedet, oppfører de sitt første industribygg på 1440 kvm. på tomten.

1986 - Råde Pukkverk
Kjøper Råde Pukkverk

1986 - Skolt Holding
Brødrene hadde nå så mange ulike bedrifter og en betydelig eiendomsmasse rundt om i Østfold og Follo at det var fornuftig å organisere driften i et holdingselskap.

1987 - Skolt Bil
Startet bilforretning som følge av samarbeidet med Iveco Norge, som var leietakere til bygget på Solgård Skog.

1987 - Skolt Betong
Etablerer betongproduksjon på området til Moss Pukkverk

1991 - Skolt Bil
Et brudd med Iveco Norge fører til nedleggelse av Skolt Bil.

1992 - Halstensen Bilforum
Brødrene Skolt AS kjøper Halstensen Bilforum AS i Fredrikstad og deres Audi og Volkswagen-agentur. Da Skolt overtok firmaet i 1992, var omsetningen det første året 40 millioner kroner. Fem år senere hadde omsetningen økt til 175 millioner. I 2004 ble selskapet kåret til beste VW forhandler av importøren Harald A. Møller. Virksomheten ble solgt til Harald A. Møller dette året. Bygningsmassen ble beholdt.

2003 - Faktor Gruppen
Skolt Holding går inn i Faktor gruppen med 50 %. Faktor Gruppen var på dette tidspunktet blitt en ledende aktør på eiendomsutvikling innen bolig og fritid på sentrale Østlandet og Sverige. Selskapet var startet i 1999 og hadde vokst kraftig. Aksjene ble solgt i 2005 med god fortjeneste.

2011 - Luva Holding
Høsten 2011 kjøpte Skolt Holdning AS seg på nytt inn i entreprenørbransjen ved å kjøpe 50 % av Luva Holding, som er morselskap til blant andre Park & Anlegg. I mai 2016 økte Skolt Holding sin eierandel i Luva Holding AS til 78 %. Luva Holding er i dag morselskapet i Skolt Holdings forretningsområde Entreprenør.

2018 - Kjøper bl.a. 300 mål områderegulert til næringsbebyggelse syd for Moss Pukkverk og starter detaljregulering

2020 - Vedtatt detaljreguleringen av Moss Næringspark I/L 7 - 12, som omfatter 293.000 m2 bebyggbart areal for industri og logistikkvirksomhet med tilhørende kontorer. Vedtatt detaljregulering for nytt deponi for rene masser i tilknytning til Råde Pukkverk (Råde Massedeponi).

 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.ArgumentException: Couldn't find listable datasource ''
  at Modellsite.Core.DataSources.Listables.ListableDataSourceFactory.FindDataSourceType(String key)
  at Modellsite.Core.DataSources.Listables.ListableDataSourceFactory.Create(String key, IPublishedContent contextContent, Dictionary`2 parameters)
  at Modellsite.Core.Web.ContentList.ContentListController.CreateDataSource(ContentListParameters query, IPublishedContent contextContent)
  at Modellsite.Core.Web.ContentList.ContentListController.List(ContentListParameters query, IPublishedContent contextContent)
  at Modellsite.Core.Web.ContentList.ContentListController.List(ContentListParameters query)
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass33.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__32(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecute>b__15(IAsyncResult asyncResult, Controller controller)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.<EndProcessRequest>b__9()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, Object routeValues)
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentlist_contentlist_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\App_Plugins\MarkedsPartner\Views\ContentList\ContentList.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20