Kjell-Arne Leinum

Salg- og markedssjef Pukk og masser, daglig leder Skolt Miljøpark

Kjell-Arne har vært ansatt i konsernet siden 2014. Først som leder av Ytre Miljø i Park & Anlegg. Ved årsskiftet 2017/-18 ble Kjell-Arne daglig leder i Skolt Miljøpark AS, i forbindelse med etableringen av selskapet, samtidig som han ble salgs- og markedssjef i Skolt Pukk og masser overfor entreprenørmarkedet.  Kjell-Arne har fra tidligere lang erfaring og bred kompetanse knyttet til det å finne gode nedstrømsløsninger for overskuddsmasser, enten disse kommer fra anleggsprosjekt eller industrielle prosesser, hvilket er et av Skolt-konsernets kjerne- og satsningsområder.