Ledelse

Fem personer utgjør den daglige ledelsen i konsernet.