Ledelse

Fire personer utgjør den daglige ledelsen i konsernet.

Karsten F. Hansen

Administrerende direktør / Eiendomssjef Skolt Eiendom

Lars-Erik Sundell

Daglig leder Park & Anlegg AS / Entreprenør

Jostein Lunde

Driftsdirektør Skolt Pukk og masser