Per Olav Bernhardsen

Eiendomsdirektør

Per Olav ble ansatt som prosjektdirektør i Skolt Holding 01.03.21 og fungerte som midlertidig daglig leder i Park & Anlegg frem til 31.08.21. Per Olav er utdannet sivilingeniør innenfor byggfag fra NTNU og har over 30 års erfaring fra sentrale stillinger innenfor entreprenør- og eiendomsutviklingsvirksomhet, hvorav 17 år i AF Gruppen og senest som utviklingsdirektør i Jotne Eiendom.